Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Ured ravnatelja:
Ivan Furlan, dipl.oec. – RAVNATELJ

Tel.: 053/658-123

Ekonomski poslovi
Tel.: 053/771-136

Računovodstvo:
Tel.: 053/771-219

Kadrovski poslovi
Tel.: 053/771-136
Fax.: 053/771-210

email: dom.zdravlja.otocac@gs.t-com.hr

email: ravnatelj@dzotocac.hr