Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio PZZ i u nadležnosti je Doma zdravlja

Djelatnice:

OTOČAC

Majda Mujkanović, mag.med.techn.
Blaženka Burić bacc.med.techn.
Marijana Brajković, bacc.med.techn.

 053-773-567

 

BRINJE

Nada Vučetić, m.s.

 

RASPORED POKRIVANJA TERENA

s obzirom na mjesto stanovanja zaduženi, za sljedeća naselja, su:

Majda Mujkanović 
tim 0050
Blaženka Burić bacc.med.techn
tim 0047
Marijana Brajković 
tim 0048
Nada Vučetić
tim 0049
1. Grad
1. Grad
1. Brlog
1. Brinje (Općina Brinje)
2. Dubrava
2. Prozor
2. Drenov Klanac
3. Čovići
3. Podum
3. Hrvatsko Polje
4. Sinac
4. Škare
4. Kompolje
5. Ličko Lešće
5. Doljani
5. Orovac
 
6. Ramljani
6. Vrhovine (Općina Vrhovine)
6.  Poljica
7. Dabar
  7. Švica
 
    8. Lipovlje
    9. Gorići
 
    10. Kuterevo
 
  11. Crno Jezero
 
  12. Ponori
 

 

Patronažna zdravstvena zaštitana području DZ Otočac obuhvaća područje grada Otočca, općine Brinje i općine Vrhovine. Patronažnu zdravstvenu zaštitu provode 4 tima patronaže.

S obzirom na prostranost koje pokriva DZ Otočac, patronaža je smještena na dvije lokacije, a to su Otočac i Brinje.

patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i u nadležnosti je domova zdravlja.

Troškove usluge patronažne zaštite u cijelosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno svi stanovnici imaju pravo na njezino besplatno korištenje.

Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u domovima korisnika, vrtićima i slično), poticati ih na očuvanje i unapređenje

vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (npr.trudnoća, babinje) i u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna

(materijalna) situacija.

Patronažnu zdravstevenu zaštitu provode patronažne (više) medicinske sestre i pritom surađuju s drugim zdravstvenim službama (opća medicina i ostale  specijalističke službe); socijalnim

službama (centrom za socijalnu skrb, domovima za socijalnu skrb, službom za pomoć i njegu u kući);odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtići, škole) i drugim zainteresiranim pojedincima,

skupinama i organizacijama (humanitarne organizacije, udruge građana i ostale relevantne strukture na razini lokalne zajednice).

Patronažni posjeti korisnicima organiziraju se na osnovi prijave voditeljice patronažne službe koja svakodnevno prikuplja informacije iz rodilišta i drugih zdravstvenih ustanova na osnovi

potreba koje patronažne sestre ustanove tijekom rada na terenu te na osnovi prijave nadležnog liječnika, poziva obitelji, susjeda ili samog korisnika.

 

Voditeljica patronaže:

Majda Mujkanović, mag.med.techn.