Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata – Nika Fantulin

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa: 100-03/23-01/01 Ur.broj: 2125-56-01-23-03 Otočac, 17. veljače 2023. godine Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (KLASA: 100-01/22-03/41 , URBROJ: 534-03-1-2/5-22-09), Ravnatelj Doma zdravlja Otočac

Pročitaj više...

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZDRAVLJA OTOČAC na temelju Odluke Upravnog vijeća od 04. studenoga 2022. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Otočac I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski

Pročitaj više...

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/3-22-07) i suglasnosti Ličko-senjske županije (Klasa:500-08/22-01/03; URBROJ:2125-02-22-50) Dom zdravlja Otočac raspisuje: NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesto:   voditelj

Pročitaj više...

Odluka o izboru kandidata – domar

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-03/22-01/13 Ur.broj.: 2125/56-22-04 Otočac, 20. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1

Pročitaj više...

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-03/22-01/13 Ur.broj.: 2125/56-22-03 Otočac, 18. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 2

Pročitaj više...

Odluka o izboru kandidata

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-02/22-01/12 Ur.broj.: 2125/56-22-01 Otočac, 03. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-04), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić,

Pročitaj više...

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

DOM ZDRAVLJA OTOČAC KLASA:112-02/22-01/09 URBROJ:2125/56-22-01 Otočac, 27. srpnja 2022. godine   Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA Poništava se Javni natječaj za zasnivanje

Pročitaj više...

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa: 112- 02/22-01/08 Ur.broj.: 2125/56-22-03 Otočac, 25.07.2022. godine.   Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-04), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina

Pročitaj više...

Obavijest za testiranje brzim antigenskim testovima (BAT)

Prateći najnovije epidemiološko stanje na području grada Otočca, proteklih tjedana imali smo smanjen interes za testiranjem brzim antigenskim testom (BAT) na dnevnoj bazi slijedom toga donosimo novo radno vrijeme testiranja na BAT. Od 01.04.2022.g. testiranje brzim antigenskim testovima (BAT) provodi

Pročitaj više...

Odluka o izboru kandidata – doktor dentalne medicine

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa: 112-02/22-01/01 Ur.broj.: 2125/56-22-04 Otočac, 22. veljače 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-02) od 19.01.2022. godine), Ravnateljica Doma

Pročitaj više...

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

 

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

E-mail: rtg.otocac@gmail.com

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.