Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac (Klasa: 012-02/16-03/13, Urbroj:2125/55-16-03, od 27.07.2016. godine ) Dom zdravlja Otočac donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU
NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

I.
Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (KLASA: 100-03/23-01/09, URBROJ:2125-56-01-23-01), objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Doma zdravlja Otočac (www.dzotocac.hr) dana 23. ožujka 2023. godine, za radno mjesto Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije, 2 (dva) izvršitelja – pripravnika.
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka biti će objavljena na internetskim stranicama Doma zdravlja Otočac (www.dzotocac.hr).

Ravnatelj:

Ivan Furlan, dipl. oec.

KLASA: 100-03/23-01/09
URBROJ: 2125-56-01-23-02
Otočac, 24. travnja 2023. godine

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.