Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa: 112- 02/22-01/08
Ur.broj.: 2125/56-22-03
Otočac, 25.07.2022. godine.

 

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-04), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi

 

ODLUKU
o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

  1. Odabire se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovodstveni referent/bilancist/glavni knjigovođa:

Petra Orešković, Otočac

 

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstveni referent/bilancist/glavni knjigovođa (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama 28.06.2022. godine te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je trajao 8 dana od objave.

Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 22.07.2022. godine te
ustanovila da prijava od kandidatkinje Petre Orešković, 53220 Otočac, udovoljava svim potrebnim uvjetima.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u 1. točki izreke ove odluke.

Pouka o Pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od dana primitka ove Odluke.

 

Ravnateljica
Hermina Rznić,

Odluka o izboru kandidata – računovodstveni referent-bilancist – glavni knjigovođa

 

 

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.