Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata – voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa:112-02/22-01/18
Ur.broj.: 2125/56-22-02

Otočac, 22. studenoga 2022. godine

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac v.d. Ravnatelj Doma zdravlja Otočac Ivan Furlan, dipl. oec. donosi

ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1 izvršitelj)

  1. Odabire se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova:

Hermina Rznić, dipl. oec., Švica 164 A, Otočac

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova (l izvršitelj) na neodređeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama broj 125/2022, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Doma zdravlja Otočac dana 26. listipada 2022. godine, kojije trajao 8 dana od objave odnosno završio 03. studenoga 2022. godine.

Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 21. studenoga 2022. godine te ustanovila da prijava od kandidatkinje Hermine Rznić udovoljava svim potrebnim uvjetima. Slijedom navedenog odlučenoje kao u l. točki izreke ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od dana primitka ove Odluke.

v. d. Ravnatelja

Ivan Furlan, dipl. oec.

Odluka o izboru kandidata – voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Anita Radinčić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

Blaženka Burić bacc.med.techn, 091 602 5354

SANITETSKI PRIJEVOZ

Upiti i narudžbe 
Blaženka Burić bacc.med.techn.

053/772-446, 091/602-5354

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.