Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata – Nika Fantulin

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa: 100-03/23-01/01
Ur.broj: 2125-56-01-23-03

Otočac, 17. veljače 2023. godine

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (KLASA: 100-01/22-03/41 , URBROJ: 534-03-1-2/5-22-09), Ravnatelj Doma zdravlja Otočac Ivan Furlan, dipl. oec. donosi

ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1 izvršitelj)

I.

Odabire se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto doktor dentalne medicine:

Nika Fantulin, Šibenik

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor dentalne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04. siječnja 2023. godine, a trajao je do 12 siječnja 2023. godine.

Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 19 siječnja 2023. godine te ustanovila da prijava od kandidatkinje Nike Fantu/in udovoljava svim potrebnim uvjetima. Slijedom navedenog odlučeno je kao u 1. točki izreke ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od dana objave na internetskoj stranici Doma zdravlja Otočac (www.dzotocac.hr).

 

Ravnatelj:

Ivan Furlan dipl. oec

 

Odluka o izboru kandidata

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Anita Radinčić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

Blaženka Burić bacc.med.techn, 091 602 5354

SANITETSKI PRIJEVOZ

Upiti i narudžbe 
Blaženka Burić bacc.med.techn.

053/772-446, 091/602-5354

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Obavijest o radu RTG-a

Poštovani pacijenti, Obavještavamo Vas da rtg dijagnostika neće raditi u periodu od 31.07. do 18.08.2023.godine. zbog korištenja godišnjeg odmora. Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »