Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata – domar

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa:112-03/22-01/13
Ur.broj.: 2125/56-22-04
Otočac, 20. listopada 2022. godine.

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi

ODLUKU
o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1 izvršitelja)

I.

Odabiru se u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto domar /ložač/kućni majstor u Domu zdravlja Otočac:

1. Marko Matasić, Ličko Lešće;

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na Internet stranici Doma zdravlja Otočac.

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto domar/ložač/kućni majstor(l izvršitelj) na određeno vrijeme objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05. listopada 2022. godine, kojije trajao 8 dana od objave odnosno završio 13./istopada 2022. godine.
Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 20. listopada 2022. godine te ustanovila da prijava od kandidata Marka Matasića udovoljava svim potrebnim uvjetima. Slijedom navedenog odlučeno je kao u 1. točki izreke ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od objave na Internet stranici Doma zdravlja Otočac.

Ravnateljica
Hermina Rznić, dipl. oec.

 

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Rad ljekarne u Otočcu

Poštovani pacijenti, Ljekarna u Otočcu na adresi Vladimira Nazora 21, zbog preuređenja neće raditi od 10. srpnja do 13. srpnja 2024. godine. S poštovanjem, Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »