Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za radno mjesto doktor opće/obiteljske medicine

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac te suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/20-03/149, URBROJ: 534-03-1-1/6-20-09) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Dom zdravlja Otočac raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto doktor opće/obiteljske medicine u  ordinaciji Doma zdravlja Otočac
(1 izvršitelj) na neodređeno m/ž

Uvjeti:

 • VSS – završen integrirani preddiplomski i  diplomski  sveučilišni studij  medicine (doktor/doktorica medicine)
 • Odobrenje za samostalan  rad (licenca), HLK
 • Položen stručni ispit 
 • Poznavanje rada na računalu. 
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Preslik diplome 
 • Preslik odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • Dokaz o  položenom stručnom ispitu 
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • Presliku Domovnice
 • Preslik osobne iskaznice

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati.

Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave slati na adresu: 

Dom zdravlja Otočac
Vladimira Nazora 21
53220 OTOČAC
s naznakom „ Za natječaj- doktor opće/obiteljske  medicine“.

 

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ:2125/56-21-01

U Otočcu, 18. siječnja 2021. godine 

 

Ravnateljica

Hermina Rznić, dipl. oec.

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.