Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan i izvještaj za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2020 godinu

Polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

 

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijski plan za 2020-2022

Financijski plan za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

 

Fiskalna odgovornost – procedura stvaranja ugovornih obaveza

 

2015. godina

  • Prijedlog financijskog plana 2015. – 2017.
  • Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja 01.01. – 31.12.2014.
  • Referentna stranica – Financijski izvještaji na 31.12.2014.
  • Financijski izvještaj na 31.12.2014.