Natječaj za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj:100/18. 125/19, 147/20)  Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj:  65/22), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine ( Narodne novine broj:  129/11, 129/12, 120/13, 31/17, 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15, 100/18), te Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju…

Pročitaj više

Odluka o izboru kandidata – voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-02/22-01/18 Ur.broj.: 2125/56-22-02 Otočac, 22. studenoga 2022. godine Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac v.d. Ravnatelj Doma zdravlja Otočac Ivan Furlan, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1 izvršitelj) Odabire se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj općih,…

Pročitaj više

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZDRAVLJA OTOČAC na temelju Odluke Upravnog vijeća od 04. studenoga 2022. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Otočac I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, najmanje 5 ( pet) godina radnog…

Pročitaj više

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/3-22-07) i suglasnosti Ličko-senjske županije (Klasa:500-08/22-01/03; URBROJ:2125-02-22-50) Dom zdravlja Otočac raspisuje: NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesto:   voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova – 1 izvršitelja Uvjeti: VSS – magistar struke ili stručni specijalist…

Pročitaj više

Odluka o izboru kandidata – domar

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-03/22-01/13 Ur.broj.: 2125/56-22-04 Otočac, 20. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1 izvršitelja) I. Odabiru se u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto domar /ložač/kućni…

Pročitaj više

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-03/22-01/13 Ur.broj.: 2125/56-22-03 Otočac, 18. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 2 izvršitelja) I. Odabiru se u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto medicinska sestra…

Pročitaj više

Odluka o izboru kandidata

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-02/22-01/12 Ur.broj.: 2125/56-22-01 Otočac, 03. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-04), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 2 izvršitelja) I…

Pročitaj više