Natječaj za radno mjesto – magistar/magistra farmacije

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac (Klasa: 012-02/16-03/13, Urbroj:2125/55-16-03, od 27.07.2016. godine )za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/23-03/109, URBROJ: 534-03-1-2/3-23-02) Doma zdravlja Otočac raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto:  – magistar/magistra farmacije na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj) I Raspisuje…

Pročitaj više

Natječaj za radno mjesto – doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine (Brinje)

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac (Klasa: 012-02/16-03/13, Urbroj:2125/55-16-03, od 27.07.2016. godine) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/23-03/109, URBROJ: 534-03-1-2/3-23-02) Dom zdravlja Otočac raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto:  – doktor medicine/ doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine na…

Pročitaj više

Natječaj za radno mjesto – magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac (Klasa: 012-02/16-03/13, Urbroj:2125/55-16-03, od 27.07.2016. godine )za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06)Dom zdravlja Otočac raspisuje   N A T J E Č A J za radno mjesto:  – magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na neodređeno…

Pročitaj više

Natječaj za radno mjesto – doktor medicine specijalista obiteljske (opće) medicine

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac (Klasa: 012-02/16-03/13, Urbroj:2125/55-16-03, od 27.07.2016. godine )za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/3-22-07) Doma zdravlja Otočac raspisuje   N A T J E Č A J za radno mjesto:  – doktor medicine/ doktor medicine specijalista obiteljske (opće) medicine…

Pročitaj više

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZDRAVLJA OTOČAC na temelju Odluke Upravnog vijeća od 04. studenoga 2022. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Otočac I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, najmanje 5 ( pet) godina radnog…

Pročitaj više

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/3-22-07) i suglasnosti Ličko-senjske županije (Klasa:500-08/22-01/03; URBROJ:2125-02-22-50) Dom zdravlja Otočac raspisuje: NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesto:   voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova – 1 izvršitelja Uvjeti: VSS – magistar struke ili stručni specijalist…

Pročitaj više

Natječaj za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj:100/18. 125/19, 147/20)  Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine broj:  100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 82/15, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 89/17, 90/17, 100/18), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine ( Narodne novine broj:  129/11, 129/12, 120/13, 31/17, 100/18), Pravilnika o mjerilima za…

Pročitaj više

NATJEČAJ za radno mjesto – doktor dentalne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/6-22-02) Dom zdravlja Otočac raspisuje   NATJEČAJ za radno mjesto:  – doktor dentalne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno    Doktor dentalne medicine Uvjeti: VSS-  fakultet dentalne medicine, Odobrenje za samostalan  rad (licenca)-HKDM,…

Pročitaj više

Natječaj za radno mjesto – spremačica

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa:100-1/21-03/11, Urbroj:534-03-1-1/5-21-12, Dom zdravlja Otočac raspisuje   NATJEČAJ za radno mjesto: – spremačice  (2 izvršitelja) na neodređeno vrijeme Uvjeti: NSS – osnovna škola ili SSS, radno iskustvo 1 godinu. Uz prijavu na natječaj kandidati su…

Pročitaj više

Natječaj za posao – fizikalna medicina i rehabilitacija

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/21-03/112, URBROJ: 534-03-1-1/6-21-05) Dom zdravlja Otočac raspisuje:   NATJEČAJ za radna mjesta u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja Otočac   Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (1 izvršitelj) neodređeno vrijeme na pola…

Pročitaj više