Ponovljeni javni natječaj za prodaju službenog automobila

Dom zdravlja Otočac Vladimira Nazora 21 KLASA:  406-01/20-01/02 BROJ: 2125/56-20-01 Otočac, 28. rujna 2020. godine Na temelju Odluke o pokretanju postupka prodaje službenih vozila putem javnog nadmetanja (Klasa: 406-01/20-01/01, Ur. broj: 2125/56-20-01) od 07.09.2020. godine a u svezi sa Suglasnosti Upravnog vijeća za otpis i prodaju jednog službenog vozila (Klasa: 012-02/20-01/09, Ur. broj: 2125/56-20-03) od…

Pročitaj više