Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac te suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/20-03/149, URBROJ: 534-03-1-1/5-20-07) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Dom zdravlja Otočac raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto medicinska sestra/tehničar  ili zdravstveni radnik srednje stručne spreme u djelatnosti sanitetskog prijevoza(4 izvršitelja) na neodređeno vrijeme ( m/ž) probni rok: 2 mjeseca

Uvjeti:

 • SSS – medicinska sestra/tehničar, opći smjer (četverogodišnji ili petogodišnji program);
 • jedna godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili petogodišnji program)
 • Položen stručni ispit (za četverogodišnje školovanje);
 • Odobrenje za samostalni rad (licenca);
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu(za četverogodišnje školovanje);
 • Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
 • Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
 • Presliku domovnice
 • Presliku vozačke dozvole.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati. Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Prijave slati na adresu:

Dom zdravlja Otočac,
Vladimira Nazora 21,
53220 OTOČAC,
s naznakom

 „ Za natječaj- medicinska sestra/tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/20-01/24

UR.BROJ: 2125/56-20-01

U Otočcu, 13. listopada  2020.

Ravnatelj

 

Hermina Rznić, dipl.oec.

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.