Odluka o izboru kandidata – Nika Fantulin

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa: 100-03/23-01/01 Ur.broj: 2125-56-01-23-03 Otočac, 17. veljače 2023. godine Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (KLASA: 100-01/22-03/41 , URBROJ: 534-03-1-2/5-22-09), Ravnatelj Doma zdravlja Otočac Ivan Furlan, dipl. oec. donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1…

Pročitaj više