Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

DOM ZDRAVLJA OTOČAC KLASA:112-02/22-01/09 URBROJ:2125/56-22-01 Otočac, 27. srpnja 2022. godine   Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/08, URBROJ:2125/56-22-01, objavljen u Narodnim novinama broj 74/2022 dana 29. 06. 2022.…

Pročitaj više