Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa: 112- 02/22-01/08 Ur.broj.: 2125/56-22-03 Otočac, 25.07.2022. godine.   Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-04), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi   ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa Odabire se…

Pročitaj više