Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa:112-03/22-01/13
Ur.broj.: 2125/56-22-03

Otočac, 18. listopada 2022. godine.

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi

ODLUKU

o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 2 izvršitelja)

I.

Odabiru se u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto medicinska sestra /tehničar u Domu zdravlja Otočac:

  1. Gabrijela Lokmer, Brinje;
  2. Antonela Orešković, Švica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na Internet stranici Doma zdravlja Otočac.

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (2 izvršitelja) na određeno vrijeme objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05. listopada 2022. godine, koji je trajao 8 dana od objave odnosno završio 13./istopada 2022, godine.

Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 18. listopada 2022. godine te ustanovila da prijave od kandidatkinja Gabrijela Lokmer i Antonela Orešković udovoljavaju svim potrebnim uvjetima.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u 1. točki izreke ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od objave na Internet stranici Doma zdravlja Otočac.

 

Odluka o izboru kandidata

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Rad ljekarne u Otočcu

Poštovani pacijenti, Ljekarna u Otočcu na adresi Vladimira Nazora 21, zbog preuređenja neće raditi od 10. srpnja do 13. srpnja 2024. godine. S poštovanjem, Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »