Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata – doktor dentalne medicine

Share on facebook
Share on twitter

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa: 112-02/22-01/01
Ur.broj.: 2125/56-22-04

Otočac, 22. veljače 2022. godine.

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-02) od 19.01.2022. godine), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi

ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 1 izvršitelj)

  1. Odabire se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto doktor dentalne medicine:

Leonardo Vidaić, dr.med.dent., Crno 44, 23000 Zadar

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto doktor dentalne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Doma zdravlja Otočac i u Narodnim Novinama (NN 12/2022) dana 28. siječnja, 2022. godine, koji je trajao 8 dana od objave odnosno završio 05. veljače, 2022. godine.

Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 14. veljače 2022. godine te ustanovila da prijava od kandidata Leonarda Vidaića udovoljava svim potrebnim uvjetima. Slijedom navedenog odlučeno je kao u 1. točki izreke ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od dana primitka ove Odluke.

Ravnateljica

Hermina Rznić, dipl. oec

Odluka o izboru kandidata, dr.med.dent.

 

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Anita Radinčić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

Blaženka Burić bacc.med.techn, 091 602 5354

SANITETSKI PRIJEVOZ

Upiti i narudžbe 
Blaženka Burić bacc.med.techn.

053/772-446, 091/602-5354

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/3-22-07) i suglasnosti Ličko-senjske županije (Klasa:500-08/22-01/03; URBROJ:2125-02-22-50) Dom zdravlja Otočac raspisuje: NATJEČAJ za prijem radnika u

Pročitaj više »

Odluka o izboru kandidata – domar

DOM ZDRAVLJA OTOČAC Vladimira Nazora 21 Klasa:112-03/22-01/13 Ur.broj.: 2125/56-22-04 Otočac, 20. listopada 2022. godine. Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi

Pročitaj više »