ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

Sastavni je dio djelatnosti Doma zdravlja i nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu.

Djelatnice:

Marela Devčić, m.s.
Nataša Grgić Barković, m.s.