Od 27. travnja 2020. godine dentalne ordinacije u Domu zdravlja Otočac započinju sa radom prema rasporedu radnog vremena kao i prije epidemije (COVID-19)