Ekonom:
– Vladimir Brala

Kućni majstor:
–  Joso Lončar

Vešerica:
– Anka Baklaić

Spremačice:
– Manda Barković
– Verica Kušanić
– Anka Vuić
Zdravstvena stanica Brinje:
– Ljubica Krznarić
– Katica Vranić
Ambulanta Vrhovine:
– Vesna Rogić

Kuhinja:
– Ankica Dubravčić