Ordinacija opće medicine s radom u privatnoj praksi  na temelju koncesije i ugovora sa HZZO-om

LIJEČNIK: Marijan Erceg, dr.med.
MEDICINSKA SESTRA: Marina Kotolenko Bogdanić

Adresa: Vladimira Nazora 21/1
53220 Otočac

RADNO VRIJEME:

RAD PRIJEPODNE: ponedjeljak, srijeda, petak
radno vrijeme: 07:00 – 14:30h
rad s pacijentima: 07:00 – 13:30h
stanka: 10:00 – 10:30h
kućne posjete: 13:30 – 14:30h

RAD POSLIJEPODNE: utorak, četvrtak
radno vrijeme: 13:00 – 20:30h
rad s pacijentima: 13:00 – 19:30h
stanka: 16:00 – 16:30h
kućne posjete: 19:30 – 12:30h

Kontakt:
 053-773-746