Specijalistička ordinacija obiteljske medicine s radom u privatnoj praksi na temelju koncesije i ugovora sa HZZO-om

LIJEČNIK: Esad Mujkanović, dr.med.spec.obiteljske med.
MEDICINSKA SESTRA: Vesna Maras

Adresa: Vladimira Nazora 21/1
53220 Otočac

RADNO VRIJEME:

RAD PRIJEPODNE: utorak, srijeda, petak
radno vrijeme: 07:00 – 14:30h
pauza: 10:00 – 10:30h

RAD POSLIJEPODNE: ponedjeljak, četvrtak
radno vrijeme: 13:00 – 20:30h
pauza: 16:00 – 16:30h

Kontakt:
 053-773-741